Enerji Hukuku

Mizan Hukuk Bürosu

Enerji Hukuku Nedir ?

Demir ve Ortakları Hukuk Bürosu, Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Enerji Hukuku ile ilgili dava ve danışmanlık hizmeti verdiğimiz konu başlıklarından bir kısmı;

 • Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler
 • EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi
 • Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
 • Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
 • Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
 • Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
 • ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi
 • Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
 • Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
 • Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
 • Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi
 • Türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması
 • Rödövans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
 • EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
 • Emission reduction purchase agreement (ERPA)
 • Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi
 • EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali
  olup, sektörün ihtiyaçları uyarınca hukuki hizmet sağlamaktayız.

İletişim

Avukatlık hizmetimiz ile ilgili ücret teklifi almak istiyorsanız ilgili konunuzu detayları ile bize belirterek avukatlık ücreti teklifi talep edebilirsiniz.

+90 312 417 70 00

info@mizanhd.com