Ticaret Hukuku

Case Study Caption

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret Hukuku, hukukun ticaretle ilgili tüm mevzuatı kaplayan alt dalıdır. Tüccarlar, bireyler ve işletmeler arasındaki ticari ilişkileri, alışverişi ve ticari tarafların haklarını düzenler.

Ticaret Hukuku Alanları Nelerdir?

Ticaret Hukuku kapsamında görülen ticaret davaları, Asliye Ticaret Mahkemeleri ve Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülmektedir. Bu kapsamda ticaret hukukunun alanları; şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, taşıma hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, sermaye piyasası hukuku, fikri mülkiyet hukuku, rekabet hukuku, sigorta hukuku gibi hukuk dallarıdır.

Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, birleşme, infisah, devralma ve tür değiştirme işlemleri, müvekkil şirketlerin hukuki sorunlarının değerlendirilip giderilmesinin yanında;

 • Müvekkil şirketin alacak ve verecek davaları ve icra takiplerinin değerlendirilmesi,
 • Müvekkil şirketin ticaret adı ve unvanının korunması ve unvana karşı tecavüze karşı koruma,
 • Genel kurul toplantılarının yapılması,
 • Sermaye artırımı/indirimi yapılması,
 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararların tazmini,
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri,
 • Ortaklık sözleşmeleri,
 • Dağıtım (Paylaştırma) sözleşmeleri,
 • İş sözleşmeleri
 • Ortak Teşebbüsler,
 • Satım sözleşmeleri,
 • Bayilik sözleşmeleri,
 • Ariyet sözleşmeleri,
 • Aktif Mübaayası (Satın alma) sözleşmeleri,
 • Acentelik sözleşmeleri,
 • Sigorta sözleşmeleri,
 • İnşaat sözleşmeleri,
 • Lisans sözleşmeleri,
 • Sözleşmelerden doğan ihtilacın ticaret mahkemelerinde çözümü

gibi hususlarda hizmet vermektedir.

İletişim

Avukatlık hizmetimiz ile ilgili ücret teklifi almak istiyorsanız ilgili konunuzu detayları ile bize belirterek avukatlık ücreti teklifi talep edebilirsiniz.

+90 312 417 70 00

info@mizanhd.com